سامانه مديريت شكایات مشتریان

مشتریان حقیقی و حقوقی  بانک اقتصاد نوین می‌توانندپیام‌های خود را  در قالب درخواست‌ها، شكایات، انتقادات و پیشنهادات از طریق این سامانه به بانک اعلام نمایند.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد