سامانه مدیریت ایده‌های نو

هدف اصلی این سامانه، مدیریت ایده‌های جدیدی است که توسط افراد مختلف اعم از مشتریان یا کارمندان بانک اقتصاد نوین و نیز کاربران مهمان (غیرمشتریان)، ثبت می‌شود. ایده‌های ثبت‌شده، جهت بررسی و اعمال نظر کارشناسان بانک، به واحدهای مرتبط با موضوع ایده، ارجاع می‌گردد.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد