سامانه نظرسنجی مشتریان

هدف اصلی این سامانه، دریافت و مشاهده نظرات مشتریان بر نحوه ارائه خدمات بانك و گزارشات تحلیلی و آماری مربوط به نتایج نظرسنجی‌های انجام شده می‌باشد.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد