سامانه تامین کارت

سامانه تامین کارت، خدمتی است که به اداره خدمات صدور کارت بانک اقتصاد نوین ارائه شده است. هدف اصلی این سامانه، مدیریت سوابق مرتبط با انبارداری انواع كارت و سایر ملزومات آن، سوابق سفارشات انواع كارت،اطلاعات حواله و نیز خدمات شخصی سازی كارت، توسط اداره مذکور می‌باشد.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد