سامانه بانكداری اختصاصی

هدف از پیاده‌سازی این سامانه، مدیریت اطلاعات مرتبط با انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی، صدرو الحاقیه‌های قرارداد، ابطال قرارداد، ارائه تسهیلات، صدور گواهی تمکن‌مالی و تخصیص صندوق امانت، انجام عملیات مربوط به هر یک از درخواست‌ها و ثبت نتایج عملیات در حوزه بانکداری اختصاصی است. همچنین تمامی محاسبات مربوط به سود‌های پرداختی و کارمزدهای دریافتی مربوط به بانکداری اختصاصی، با استفاده از این سامانه امکان‌پذیر است.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد