سامانه جامع ارزی متمركز و يكپارچه بانك اقتصاد نوين

ماموریت این سامانه، تمرکز بر مکانیزاسیون کلیه فعالیتهای ارزی بانک است. حوزههای اصلی تحت پوشش این سامانه عبارتند از :ثبت سفارش، اعتبارات اسنادی، حوالجات ارزی، خزانهداری ارزی، حسابداری ارزی، بروات اسنادی، ضمانتنامههای ارزی و سوئیفت. همچنین کلیه گزارشهای نظارتی بانک مرکزی توسط این سامانه مدیریت میشود.زیرسیستم ثبت سفارش به عنوان پایه و اساس گشایش اعتبار اسنادی و بروات اسنادی یا واردات کالا از طریق حوالجات صادره ارزی پیاده‌سازی شده و ضوابط مربوط به تجارت بین المللی (اینکوترمز)، ثبت کالا و گزارشات مربوطه را اعمال کرده است.زیرسیستم خرید ارز و معاملات ارزی، با هدف خرید و فروشهای ارز به منظور تأمین تعهدات بانک و هم چنین انجام معاملات سودآور، که وضعیت ارزی بانک را در بازار اصلی و یا فرعی تغییر میدهند، پیاده‌سازی شده است

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد