سامانه پروفایل مشتریان

این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان بر اساس خدمات مختلفی که از بانک دریافت می‌کنند، توسعه یافته است.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد