اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

 

 اعضای هیئت مدیره  و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره

  • آقای مهندس كریم خمسه
  • آقای مهندس علی ملك محمدی

مدیر عامل

  • آقای مهندس علی ملك محمدی

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد