تاریخچه شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین

شرکت خـدمات رایـان اقتصـاد نـوین در آذرماه ١٣٨٩ توسط بانـک اقتصـاد نـوین – نخستین بانک خصوصی کشور- با هدف انجام کلیه امور فناوری اطلاعات مربوط به این بانـک تاسیس گردید. شرکت رایـان، با بهره‌گیری از مجموعه ای متخصص از مدیران خبره، مشاوران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده ای از خدمات طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه‌های نرم افزاری را به بانک اقتصاد نوین، شبکه شعب، ادارات مرکزی و مشتریان ویژه بانک ارائه می نماید.
شرکت خـدمات رایـان اقتصـاد نـوین  با تعامل با سایر بخش های بانک و توسعه ساختار تخصصی و ارتقاء توان فنی کارشناسان خود، تلاش نموده تا ضمن بهره برداری مؤثر از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای رقابتی حوزه بانکی، قابلیت های کارامد و به‌روزشده ای را در اختیار بانـک اقتـصاد نـوین و مشتریان آن قرار دهد.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد