فرابانک

پروژه فرابانک در راستای تهیه و تولید سامانهای که جوابگوی نیازمندیهای مرکز بانکداری مجازی بانک اقتصاد نوین باشد راهاندازی گردیده است. با عرضه محصولات این پروژه، مشتریان بانک اقتصادنوین می‌توانند بدون مراجعه به شعب و در تمام ساعات شبانه روز از انواع خدمات این بانک که در شعب ارائه می‌شود، بهره‌مند شوند. هدف نهایی پروژه، ارائه خدمات بانک اقتصاد نوین بدون مراجعه به شعب و در تمام ساعات شبانه روز میباشد. مزایای زیر از جمله مواردی هستند که با راهاندازی سامانه فرابانک برای مشتریان بانک فراهم شده است: 

  • امکان انجام انواع انتقال وجه از طریق اینترنت
  • کم شدن تعداد مراجعات مشتريان به شعب
  • کم شدن درخواست صدور دسته چک
  • کم شدن هزينه انجام تراکنشهای مبتنی بر چک و جلوگيری از مشکلات ناشی از مفقود شدن چک
  • ارائه پیشخوان مجازی جهت ارائه خدمات بانکی از قبیل واریز و برداشت نقدی
  • افزايش ايمني و سرعت معاملات

تمام حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین می باشد